Making any computer runs up to 10x faster with Kingston SSD Hard Drive 240GB.

Only $50 - No Tax

Khi sử dụng ổ đĩa SSD, tốc độ máy tính chạy nhanh gấp 10 lần

Thay ngay bây giờ để tiết kiệm thời gian

Smiley face

If you don't know how to keep/transfer the data, contact us.

Cần giữ lại hoặc copy dữ liệu. Xin liên lạc chúng tôi.

Thank you for supporting. Peter Tran: 972-886-8561.

Software Support: Ghost32; Windows 10;
Sửa Các loại Computer, Laptop, Tablet, Ipad. Trợ Giúp Trực Tuyến;